COAL STORY

Kreiranje nove zgodbe za transformacijo industrijske rabe rjavega premoga v namene turističnega razvoja  Zasavja

Namen projekta je oblikovati celovito medijsko-marketinško zgodbo naravne energetske surovine rjavega premoga v zasavski regiji (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik), ki bo pripomogla k integraciji te rude v turistično-kreativne namene področja. V projektu se bo tradicijo izkoriščanja rjavega premoga in primere dobrih praks inovativne uporabe te surovine v sodelovanju z lokalnim podjetjem in oblikovalci implementiralo v vizualno zanimiv in konceptualno utemeljen narativ za uporabo v turističnem trženju regije in za razvoj novih oblikovalskih praks v Zasavju.

Rudo, ki so jo v preteklosti izkoriščali zgolj v sekundarnem gospodarskem sektorju rudarstva, projekt premešča v storitveno dejavnost terciarnega sektorja turizma in kulturno dejavnost kvartarnega gospodarskega sektorja oblikovanja. Projekt prispeva h krepitvi zavedanja o vrednosti kulturne dediščine, hkrati pa ozavešča širšo družbo o novomedijski paradigmi in pomembnosti prestrukturiranja tradicionalnih simbolov v novi informacijski dobi.

Sodelujoče študentke: Barbara Gobec, Hana Jerlah, Manca Koren, Špela Rojs, Petra Škabar

Pedagoški mentorici: izr. prof. dr. Damjana Celcar, doc. dr. Kristina Pranjić

Koordinatorki: Magdalena Germek, doc. dr. Kristina Pranjić

Delovni mentor: Andrej Šumer (URTP s.p., svetovanje v turizmu)

Strokovna podpora: Marjeta Hribar (KUOLMI s.p., Coal Jewelry), Špela Pavli Perko, mag. Bogdan Šteh, ekipa Trbovlje Novomedijsko mesto in sodelavci Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje ter Fakultete za dizajn, Pridružena članica Univerze na Primorskem.

Čas trajanja projekta: 1. februar–31. maj 2019

Pojektno delo v Trbovljah: fotografije

Brošura COAL STORY

Video COAL STORY

Zaključna razstava in predstavitev projekta v Slovenskem etnografskem muzeju, 28. 5. 2019

Zaključni dogodek: fotografije

Novica o projektu na portalu Naše Zasavje

Projekt Po kreativni poti do znanja (PKP) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.