Diferencialni izpiti

Diferencialni izpiti – 1. stopnja

 • Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode na 1. stopnji, morajo diferencialne izpite opraviti do vpisa v višji letnik.
 • Po prejemu prijave bodo prejeli povabilo na vpis in obvestilo o diferencialnih izpitih. 
 • Za vpis v 2. letnik visokošolskega programa Mediji in novinarstvo, morajo kandidati opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ fakultete v skupnem obsegu največ 24 KT.
 • Za vpis v 3. letnik visokošolskega programa Mediji in novinarstvo morajo kandidati iz točk 1., 2. in 3. opraviti diferencialne izpite iz določenih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 45 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma.

INFORMACIJE O OPRAVLJANJU DIFERENCIALNIH IZPITOV za prvo stopnjo

Na diferencialni izpit se prijavite v spletnem referatu. Referat vam na podlagi vaše prijave izda račun in vam ga pošlje na vaš e-mail nekaj dni pred izpitnim rokom.

Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:

 

 • določeni in vnaprej objavljeni v spletnem referatu; opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti

Za vpis na koncesionirane študijske programe Mediji in novinarstvo (VS) in Mediji in novinarstvo (MAG) se plačilo za diferencialne izpite NE zaračuna. 

Na nekoncesioniranih študijskih programih znaša cena diferencialnega izpita 150,00 eur.

Za opravljanje diferencialnih izpitov na dodiplomski stopnji se kandidati obrnejo na nosilce predmetov. Kontakti nosilcev so objavljeni v Moodlu. 

Kandidate se v Moodlu tudi vpiše v spletne učilnice predmetov (ki so hkrati tudi redni predmeti).

Kandidati, ki opravljajo diferencialne izpite na 1. stopnji, dobijo ob vpisu na fakulteto kot občani ali študenti dostop do spletnih učilnic predmetov v Moodlu.

Predavanja vaje in izpiti za diferencialne izpite na 1. stopnji potekajo istočasno z rednimi predavanji na 1.stopnji.

Diferencialni izpiti – 2. stopnja

Kandidati/-ke, ki se želijo vpisati v drugostopenjske magistrske študijske programe Fakultete za medije z drugih strokovnih področij, morajo PRED VPISOM zaprositi za določitev obveznosti, bistvenih za nadaljevanje študija.

Dodatne informacije o opravljanju diferencialnih izpitov: [email protected] ali na tel. št. 01 520 21 60.

PRIJAVA NA DIFERENCIALNE IZPITE

Kandidati/-ke izpolnijo in oddajo elektronsko prijavo – vpis kot občan. Pri smeri izberite študijski program, na katerega bi se radi vpisali. V prijavi kot občan pod opombe napišite, da se prijavljate na diferencialne izpite. Po prejemu prijave vam bomo poslali povabilo na vpis in obvestilo o diferencialnih izpitih. 

* Priporočamo vam, da se pravočasno prijavite na diferencialne izpite in da ste pozorni na prijavne in vpisne roke na študijski program, saj morajo biti diferencialni izpiti opravljeni PRED VPISOM.

Elektronskih prijav, ki bodo prispele izven navedenega roka, ne bomo obravnavali.

Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo še natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano skupaj s fotokopijami dokazil priporočeno poslati na spodnji naslov ali preko elektronske pošte na [email protected]:

Fakulteta za uporabne družbene študije
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica

s pripisom: “VPIS KOT OBČAN – PRIJAVA NA DIFERENCIALNE IZPITE”

Obvezna dokazila:

 • fotokopija potrdila o diplomi ali fotokopija začasnega potrdila o diplomi;
 • fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih

INFORMACIJE O OPRAVLJANJU DIFERENCIALNIH IZPITOV za drugo stopnjo

Na diferencialni izpit se prijavite v spletnem referatu. Referat vam na podlagi vaše prijave izda račun in vam ga pošlje na vaš e-mail nekaj dni pred izpitnim rokom.

Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:

 • določeni in vnaprej objavljeni v spletnem referatu; opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti
 • določeni in vnaprej objavljeni v spletnem referatu; opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti

Za vpis na koncesionirane študijske programe Mediji in novinarstvo (VS) in Mediji in novinarstvo (MAG) se plačilo za diferencialne izpite NE zaračuna. 

Na nekoncesioniranih študijskih programih znaša cena diferencialnega izpita 150,00 eur.

Gradiva, navodila in posnetki predavanj za samostojno pripravo na diferencialne izpite, ki so vam bili določeni ob vpisu, so objavljeni v spletni učilnici Moodle. Dostop boste prejeli ob vpisu kot občan.

Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna področja, morajo opraviti dva diferencialna predmeta, in sicer:

 • Mediji in komuniciranje (6 ECTS)
 • Analiza medijskih vsebin (6 ECTS)

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne vede, novinarstvo, umetniške in humanistične vede, informacijske in komunikacijske vede, upravne in poslovne vede.

Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna področja, morajo opraviti dva diferencialna predmeta, in sicer:

 • Mediji in komuniciranje (6 ECTS)
 • Analiza medijskih vsebin (6 ECTS)

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne vede, novinarstvo, umetniške in humanistične vede, informacijske in komunikacijske vede, upravne in poslovne vede.