ERASMUS+ JEAN MONNET CHAIR POPULIZEM IN PRIHODNOST EVROPSKE DEMOKRACIJE

Šifra: 620053-EPP-1-2020-1-SI-EPPJMO-CHAIR
Naziv projekta: POPULISM AND THE FUTURE OF EUROPEAN DEMOCRACY (POPEDEM)
Obdobje: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2023
Vodja: prof. dr. Matevž Tomšič
Sodelujoče RO: Fakulteta za medije

Vsebinski opis projekta

Projekt Jean Monnet Chair (katedra) Populism and the Future of European democracy (POPEDEM) promovira študije EU z inovativno kombinacijo odprtega poučevanja, virtualne učilnice, soustvarjalnih javnih razprav, raziskav in policy priporočil. Temelji na aktualnih akademskih razpravah na področjih politologije, sociologije, komunikologije in drugih ustreznih disciplin o populizmu, njegovih koreninah, značaju in posledicah za prihodnji razvoj Evropske unije kot posebne oblike demokratične nadnacionalne politične entitete. Projekt temelji na pripoznavanju težav in pomanjkljivosti evropskega sistema upravljanja ter zapletenih odnosov med institucijami EU in njenimi državami članicami, ki jih različna populistična gibanja pogosto izkoriščajo za svoje cilje.

Kontakt: [email protected]

      

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije.