Postani študent FAM-a!

Pridobite izkušnje, znanja in veščine za ustvarjanje kvalitetnih medijskih vsebin, uspešno novinarsko delo, PR, oglaševanje in podobno. Postanite sodobni medijski ustvarjalec.

spoznaj študijske programe fam-a

mediji in novinarstvo

brezplačen študij - tudi za zaposlene!

dodiplomski študij

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega programa Mediji in novinarstvo je seznaniti študente s strukturo in dinamiko sodobnih medijskih sistemov, jim dati ustrezna interdisciplinarna in/ali multidisciplinarna  teoretična in praktična znanja za prepoznavanje pojavnih oblik kot tudi posledic delovanja teh visoko-sofisticiranih sistemov, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih kompetenc za delovanje v medijskem prostoru in potrebnih veščin za upravljanje z mediji.

V okviru razpisanih rednih vpisnih mest je program BREZPLAČEN, tudi za zaposlene!

magistrski študij

Program sega na področja kot so sociologija, novinarstvo, filozofija, kulturologija, politične vede, ekonomija in menedžment, politične vede, komunikologija, evropske študije, informatika, računalništvo, tehnične vede in umetnost. 

Po uspešno zaključenem študiju se pridobi strokovni naslov magister medijske produkcije oziroma magistrica medijske produkcije.

V okviru razpisanih rednih vpisnih mest je program BREZPLAČEN, tudi za zaposlene!

Potrebuješ več informacij, preden narediš naslednji korak?

strateško komuniciranje

magistrski študij

Cilj magistrskega študijskega programa Strateško komuniciranje je poznavanje in obvladovanje najsodobnejših znanj in raziskovalnega instrumentarija na področju komunikologije in povezanih disciplin. Na podlagi tega bodo študenti usposobljeni za strokovno delo na področjih politike, javne uprave, gospodarstva in civilnodružbene sfere ter za delo na raziskovalnem področju.

Šolnina: 2.690,00€
*Možnost plačila do 5 obrokov.

strateško komuniciranje IN MENEDŽMENT

doktorski študij

Doktorski študij Strateško komuniciranje želi usposobiti doktorante za raziskovalno delo v znanstveno-raziskovalni sferi ter strokovno delo na področjih politike, javne uprave, gospodarstva in civilnodružbene sfere. Temeljni cilj študija je usmerjen v poznavanje in obvladovanje najsodobnejših znanj in raziskovalnega instrumentarija na področju komunikologije in povezanih disciplin.

Šolnina: 2.690,00€
*Možnost plačila do 5 obrokov.

kaj pravijo naši študentje

Konkurenčna izobrazba

Fleksibilen urnik na Fakulteti za medije mi omogoča preprosto usklajevanje športnih in študijskih obveznosti. Tako lahko nastopam na tekmah najvišjega nivoja, brez da bi zapostavljala izobrazbo.

Jerneja Brecl

2.letnik, Mediji in novinarstvo (VS)

Zanimive vsebine

Študij je izvrstna priložnost za vse, ki želijo dobiti širši vpogled v delovanje in vpliv medijev na družbo in posameznika. S pridobljenim znanjem se boste zavedali moči slik, besed in podob, ki nas obkrožajo na vsakem koraku. Pridobili boste širšo perspektivo in razvili kritično mišljenje, vsekakor pa na medije ne boste več gledali enako. Poleg tega je program Study+ primeren za vse, ki študirate ob redni službi,  saj vam omogoča lažje usklajevanje vseh obveznosti.

Rok Pavlič

3. letnik, Mediji in novinarstvo (VS)

Prilagodljiva fakulteta

FAM je fakulteta, ki daje posamezniku širok pogled na medijski svet in gre v korak s časom. Je fakulteta, na kateri je skrb, da bi bili zgolj številka, odveč. Profesorji namreč spodbujajo  osebni pristop in razumejo, da gresta teorija in praksa z roko v roki. Tako lahko svoje znanje, posredovano od dobrih predavateljev, ki so me skozi proces študija vodili z vidika bogatih življenjskih izkušenj, kar najbolje unovčim pri svojem delu.

Ula Šegula

Novinarka in voditeljica informativnih oddaj (Radio 1)

Study+

Želiš študij opravljati z udobja svojega doma? Potem je paket Study+ pravi zate.

Z nakupom paketa Study +, boste poleg prijaznega osebja na fakulteti, ki vam je vedno pripravljeno nuditi podporo pri študiju, namreč pridobili naslednje ugodnosti:

a) možnost neposredne udeležbe večine predavanj in vaj preko IKT sredstev (Zoom),  z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, katerih narava izvedbe ne omogoča neposrednega spremljanja preko IKT sredstev; vaje, pri katerih je fizična prisotnost študentov nujna za zagotavljanje kompetenc in učnih izidov, predvidenih s študijskim programom; vaje, pri katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče zaradi varstva zasebnosti  ipd.)

b) možnost celoletnega ogleda posnetkov večine predavanj in vaj, z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih snemanje ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, ki se ne snemajo iz razloga varstva zasebnosti ipd.) 

c) možnost opravljanja izpitov preko IKT sredstev (Zoom oz. spletna učilnica Moodle)

Potrebuješ pomoč?

Dovoli, da sodelavec/ka iz referata stopi v kontakt s teboj.