MOBILNOST Z NAMENOM ŠTUDIJA IN PRAKSE

RAZPIS ZA MOBILNOST (študijsko leto 2020/2021 in 2021/2022)

RAZPIS ZA MOBILNOST Z NAMENOM ERASMUS+ ŠTUDIJA IN PRAKSE V TUJINI (študijsko leto 2019/2020)

Razpis Erasmus+ za mobilnost študentov v študijskem letu 2019/2020

RAZPIS ZA MOBILNOST Z NAMENOM ERASMUS+ ŠTUDIJA IN PRAKSE V TUJINI (študijsko leto 2018/2019)

Razpis Erasmus+ za mobilnost študentov v študijskem letu 2018/2019

RAZPIS ZA MOBILNOST Z NAMENOM ERASMUS+ ŠTUDIJA IN PRAKSE V TUJINI (študijsko leto 2017/2018)

Razpis Erasmus+ za mobilnost študentov v študijskem letu 2017/2018

RAZPIS ZA MOBILNOST Z NAMENOM ERASMUS+ ŠTUDIJA IN PRAKSE V TUJINI (študijsko leto 2016/2017)

Razpis Erasmus+ za mobilnost študentov v študijskem letu 2016/2017

Trajanje mobilnosti:

  • z namenom študija: najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev
  • z namenom praktičnega usposabljanja: najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev

Sofinaciranje mobilnosti:

Študent za študij in praktično usposabljanje v tujini lahko prejme Erasmus+ finančno dotacijo. Višina je odvisna od trajanja in od lokacije mobilnosti. Več informacij je na voljo v razpisu. 

Dodatka k osnovni dotaciji:

– dodatek za prakso – obvezno za vse študente, ki odhajajo na mobilnost z namenom prakse ( dodatni znesek 100 EUR/mesec)

– dodatek za študente z manj možnostmi – se ne izplačuje iz sredstev programa Erasmus+ (sredstva so zagotovljena iz Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)

V PRIMERU, DA JE NA PRAKSI ŠTUDENT Z MANJ MOŽNOSTMI, PREJME DODATEK IZ SREDSTEV EES, ČE JE VIŠJI. DODATKA ZA PRAKSO IN SOCIALNO DEPRIVILIGIRANE SE NAMREČ MED SEBOJ IZKLJUČUJETA.

Pomembno!

V okviru programa E+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali sodelujejo v prilagojenih oz. posebnih programih.

Ob navedeni dotaciji in dodatkih lahko študenti pridobijo za mobilnost štipendijo Ad Futura Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije v okviru aktualnega javnega razpisa.

Razpisi so objavljeni na spletni strani sklada.

Spletna jezikovna podpora Evropske komisije

Del jezikovne priprave: Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS)

Upravičeni do “uporabe” OLS v projektih mobilnosti visokega šolstva med programskimi državami so:

  • Študentje (mobilnost za študij in prakso)
  • Mladi diplomanti

Povezava do predstavitve OLS.  

Izkušnje dosedanjih študentskih mobilnosti so na voljo na povezavi:

Izvedene študentske mobilnosti v okviru Erasmus+

Izkušnje s študenti, ki smo jih gostili v okviru Erasmus+