NUKS

Spodbujanje kritiškega in recenzentskega dela na področju novomedijske umetnosti in kulture v Sloveniji

Čeprav je novomedijska kultura skupaj z novomedijsko umetnostjo danes že dovolj razvit pojem v družbi in kulturni produkciji, ostajajo tovrstne umetniške produkcije (razstave, dela, predavanja, simpoziji) še medijsko nepokrite, s tem pa tudi ne pridejo do različnih potencialno zainteresiranih javnosti. Razlog za to leži v dejstvu, da gre za kulturo in umetnost, ki se nahajata na preseku med umetnostjo, znanostjo in tehnologijo in zato zahtevata drugačno osmišljanje, kot je to bilo potrebno pri tradicionalni umetnosti.

Študentje različnih disciplin bodo pod mentorstvom pedagoga s področja umetnosti in strokovnega sodelavca s področja novinarstva in kulturnega urednikovanja pridobili znanje in veščine za izdelavo prispevkov in teoretičnih razmišljanj na temo novomedijske umetnosti. Teme bodo preučevali individualno s specifičnega vidika svojega področja, nato pa bodo v obliki teoretičnih oddaj in drugih prispevkov konceptualizirali in problematizirali sodobno umetniško produkcijo, njen odnos do sodobne družbe in na kakšne način ta umetnost oblikuje današnjega človeka. To bo pripomoglo k formiranju novih recenzentov/kritikov, ki se bodo posvečali novomedijski umetnosti kot najnovejšem pojavu v sodobni kulturi, ter k osmišljanju novih kulturnih pojavov v javnosti. Cilj projekta je vzpostaviti kontinuiteto prispevkov (teoretičnih prispevkov, recenzij, intervjujev, novic) v medijskem okolju, ki se bodo ukvarjali z novomedijskimi dogodki, razstavami, simpoziji in znanstvenimi srečanji.

Sodelujoči študenti: Inga Bau, Taja Oblišar, Romana Ronkali, Nika Sajovic, Eva Smrekar, Matej Trontelj

Pedagoška mentorica: doc. dr. Kristina Pranjić

Strokovni sodelavec: Matjaž Zorec, odgovorni urednik Redakcije za kulturo in humanistiko Radia Študent (Zavod Radio Študent)

Čas trajanja projekta: 1. april–31. julij 2020

Projekt Po kreativni poti do znanja (PKP) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.