POLIGONIJA: INTERDISCIPLINARNA RAZISKOVALNA PLATFORMA

POLIGONIJA: Interdisciplinarna raziskovalna platforma

Analiza položaja človeka v času moderne tehnologije in vpliv njegovega dojemanja tehnoloških sprememb skozi umetniško produkcijo

Namen projekta je z interdisciplinarnimi – družboslovnimi in humanističnimi – pristopi proučiti vpliv moderne tehnologije na posameznika in družbo kot celoto. Projektne aktvnosti dajejo poudarek na vpliv dojemanja tehnoloških sprememb, kot se kažejo v umetniški produkciji, saj se ravno v umetnosti subtilno odražajo družbene spremembe.

Cilj je osvetliti družbeni in kulturni pogled na spremembe, ki so nastale kot posledica tehnološkega razvoja skozi zgodovino in preoblikovale tako družbo in kulturo kakor tudi (samo)dojemanje posameznika v odnosu do moderne tehnologije ter s tem odpreti prostor za premislek o družbenem in kulturnem položaju ter vlogi človeka v svetu, v katerem tehnologija nadomešča njegove zgodovinsko in družbeno pripisane vloge.

Študentje bodo v sklopu projekta oblikovali vsebinsko zasnovo na skupno temo vprašanja človeka v svetu moderne tehnologije. Individualno proučevane teme s specifičnega vidika bodo v obliki javnih predavanj in pogovorov, ki bodo ponujali različne poglede in možne rešitve istega problema, prenesli v javni prostor z namenom ozaveščanja, senzibiliziranja in opolnomočenja zainteresirane javnosti.

Sodelujoči študenti: Nejc Hirci, Martin Justin, Iva Milkovič, Romana Ronkali, David Rupčič, Kristjan Sedej, Nastja Uršula Virk.

Pedagoška mentorica: doc. dr. Kristina Pranjić

Podporno strokovno osebje: doc. dr. Kristina Pranjić

Strokovna sodelavka: Eva Podobnik (Kulturno umetniško društvo Anarhiv, Škratova Čitalnica)

Čas trajanja projekta: 1. marec–30. junij 2019

Projekt Po kreativni poti do znanja (PKP) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletna stranFacebook stran in Instagram profil POLIGONIJA

Prvi dogodek: “Poligonija: Sci-Fi in konec prihodnosti“, 29. marec 2019 v Trubarjevi hiši literature [posnetek]

Drugi dogodek: “Dan kozmonavtike: Algoritem razvoja kozmonavtike“, 12. april v Pritličju [posnetek]

Tretji dogodek: “Poligonija: Do Androids Dream of Melting Watches?“, 26. april 2019 v Trubarjevi hiši literature

Četrti dogodek: “Nisem človek, sem ___“, 28. junij 2019 v prostorih konzorcija OSMO/ZA

 

Študentske inovativne projekte za družbeno korist (ŠIPK) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.