politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov Fakultete za Medije (FAM)

Vaše podatke bomo uporabili izključno za namene obveščanja o naših izobraževanjih in dogodkih ter za pošiljanje vseh drugih obvestil, povezanih z našo dejavnostjo. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZEPT in GDPR in javnosti ne bodo dostopni.

 1. Upravljavec
  Uradno ime: Fakulteta za medije
  Skrajšano ime: FAM
  Sedež: Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Odgovorna oseba: prof. dr. Borut Rončević, dekan
  Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Klara Remec
  Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Gregorčičeva ulica 19, 5000
  Nova Gorica, Slovenija, tel.: +386 5 333 00 90, e-pošta: [email protected]
 2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave
  Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, obveščanja prek elektronske pošte o naših storitvah, dogodkih ipd., profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje
  nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
 3. Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo
   naslov elektronske pošte,
    ime,
  – priimek,
  – podjetje,
  – telefonsko številko,
  – spol.
  Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.
  Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
  Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:
  – Referat,
  – Dekanat,
  – Karierni center,
  – Projektna pisarna,
  – Knjižnica,
  – Marketing in Odnosi z javnostmi.
 4. Iznos
  Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge
  države.
 5. Obdobje hrambe
  Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. V kolikor bi na FUDŠ prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in
  trajno izbrisali. Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.
 6. Pravice posameznika (osebe)
  Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva
  – vpogled,
  – popravek,
  – popoln izbris,
  – prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
  – prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.
  V primeru, da bi na FUDŠ želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu –
  Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
  Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, http://www.iprs.si. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.
  Pravno obvestilo
  Vse vsebine, objavljene na https://fam.fuds.si so last FAM, in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja FAM, se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. FAM ni odgovorna za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani https://fam.fuds.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. FAM si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani.