RAZISKOVALNI PROGRAM MEDIJI IN KOMUNICIRANJE V OBDOBJU POST-RESNIČNOSTI

Šifra:
Naziv projekta: Medijski in komunikacijski procesi v dobi post-resnice
Obdobje:
Letni obseg:
Vodja:
Veda:
Sodelujoče RO:

Vsebinski opis projekta:

Raziskovalni program raziskuje družbeno-kulturne vidike sodobnih komunikacijskih procesov. V okviru programa raziskujemo razmere, stanja in posledice komunikacijskih procesov v dobi post-resnice, sprememb, zapletenosti, negotovosti, individualizacije in globalizacije. Z uporabo različnih teoretičnih in konceptualnih pristopov in raziskovalnih metod se lotevamo vprašanja, kako kontekst pozne moderne in dobe post-resnice vpliva na komunikacijske procese med ljudmi in organizacijami ter išče načine in lastnosti, ki jih ljudje lahko razvijejo kot odgovor na determinante sodobnega družbeno-kulturnega konteksta.

Opazujemo načine, kako tradicionalni in novi mediji določajo dnevni red, širijo sporočila in oblikujejo družbeni diskurz. Močno se osredotočamo na posameznike in družbeno sposobnost sodelovanja v sodobnih posrednih komunikacijskih procesih ter z raziskovanjem medijske pismenosti krepimo odpornost na negativne učinke teh procesov.

Zlasti v primeru organizacij in podjetij, je vprašanje udeležbe v sodobnih komunikacijskih tokovih del  prizadevanja za učinkovitost in strateško preudarnost komunikacijskih procesov z različnimi ustreznimi deležniki, ki vplivajo na organizacijske procese in doprinos.

Naše raziskave vključujejo tako temeljne raziskave, ki teoretično uokvirjajo sodobni razvoj komunikacijskih procesov, kot tudi uporabne raziskave, kjer raziskujemo primere komunikacijskih procesov, pomembnih za podjetja, politike, oblikovalce politik in strokovna združenja. Znanstveno delo je povezano z izobraževalnimi programi, zagotovljenimi s strani fakultete. Podiplomski študentje so vključeni v raziskovalne procese programov. Za napredne in doktorske študente je na voljo precejšnja količina primarnih in sekundarnih podatkov, ki jih lahko uporabijo za svoje raziskave.

Sestava projektne skupine:

prof. dr. Mateja Rek, vodja raziskovalnega programa
prof. dr. Dejan Jelovac
dr. Andrej Kovačič
dr. Kristina Pranjić
dr. Blaž Rodič
mag. Lea Ardani