REFERAT FAM

Uradne ure:

 • PONEDELJEK: od 9.00 do 11.00, 
 • TOREK: od 12.30 do 16.30, 
 • SREDA: od 9.00 do 11.00,
 • ČETRTEK: od 12.30 do 16.30, 
 • PETEK: uradnih ur ni!

Naslov: Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 / 520-2160
Fax: 059-087-910
E-mail: [email protected]

OBVESTILA

Ni obvestil!

SVETOVALNI CENTER ZA ŠTUDENTE

Svetovalne storitve za študente FaM

Na FaM si prizadevamo za čim boljše sodelovanje naše ustanove s študenti. V ta namen jim nudimo svetovalne storitve in možnosti za vključevanje v aktivnosti z različnih področij.

Naša želja je ustvariti odlične pogoje za študij in pridobitev znanja, ki bo prispevalo k uspešni karieri naših diplomantov. Skrbimo tudi za študijski in osebni razvoj naših študentov ter diplomantov ter s tem namenom organiziramo delavnice in seminarje, kjer študenti krepijo svoje osebne in profesionalne veščine.

Študentom tudi svetujemo in jih usmerjamo pri opravljanju strokovne prakse doma in v tujini. Strokovna praksa je en pomembnejših sestavin našega študijskega procesa. Za nekatere študente predstavlja prvo srečanje z delom na tem področju kot tudi prvi stik s potencialnimi delodajalci. Prakse ne vidimo le kot del rednih študijskih obveznosti, temveč kot priložnost, da študenti pridobijo znanja in veščine na področju medijev ter vzpostavijo prve poslovne stike za prihodnje poklicno delovanje.

Študente prek internih študentskih strani in e-pošte obveščamo tudi o ponudbi dela in poslovnih priložnostih. Zavedamo se, da kljub skrbno načrtovanem urniku, ki je prilagojen današnjemu tempu življenja in zaposlitvam naših študentom, so študenti obremenjeni tudi izven študijskega procesa in jim želimo na ta način olajšati iskanje zaposlitve.

Center za svetovanje študentom je namenjen:

 • bodočim študentom (svetovanja pred prvim vpisom na Fakulteto),
 • študentom FaM,
 • Študentskemu svetu FaM,
 • Alumni klubu.

Dogodki v okviru Centra za svetovanje:

 • organizacija in izvedba predstavitev zanimivih delodajalcev na FaM,
 • organizacija različnih delavnic in predavanj na temo zaposlovanja,
 • organizacija posvetov na temo vseživljenjske karierne orientacije.

Svetovalne storitve zajemajo naslednja področja:

 • financiranje (financiranje študija, finančni viri, štipendije, sredstva, krediti za študij…),
 • pomoč pri izbiri študijskega programa in izbirnih vsebin,
 • časovno premagovanje študijskih zahtev,
 • tutorstvo na FaM,
 • svetovanje pri opravljanju študijskih obveznosti,
 • informiranje o prostovoljnem delu in neformalnem izobraževanju,
 • svetovanje po končanem študiju: dejavnost alumni kluba, seznanjanje s trgom dela in delodajalci (priprava in izvedba okroglih miz in srečanj diplomantov s potencialnimi delodajalci),
 • nudenje informacij za neformalno pridobivanje kompetenc (NEFIKS),
 • zbiranje in posredovanje informacij o poletnih šolah,
 • zbiranje in posredovanje informacij o štipendijah,
 • koordiniranje in posredovanje informacij o tutorstvu FaM,
 • informiranje o prostovoljnem delu,
 • objavljanje rezultatov raziskav o diplomantih na FaM,
 • aktivnosti Alumni kluba FaM,
 • objave prostih delovnih mest, študentskih del in praks,
 • objave razpisov za kadrovske štipendije.

Oblike svetovanj:

 • osebno (najava in obisk v prostorih FaM),
 • po telefonu,
 • on-line.

Študente, ki potrebujejo strokovni nasvet kariernega centra FaM, obveščamo, da pošljejo elektronsko sporočilo na [email protected].