ŠTUDENTSKI PROJEKT - SLO FILM

Priprava celostne produkcijsko-distribucijske strategije novih slovenskih filmov na tujih filmskih festivalih

Slovenska filmska produkcija v zadnjih letih doživlja večjo mednarodno prepoznavnost, a njen kulturni in ekonomski kapital še zdaleč ni izkoriščen. Namen zastavljenega projekta je zasnova in implementacija celostne marketinške strategije za izbrane filme produkcijsko-distribucijske hiše Bela film na tujih filmskih festivalih. Cilj projekta je oblikovanje novih načinov izpostavljanja specifičnih filmov na festivalih, promocijskih avdio-video in tekstovnih materialov ter učinkovitega digitalnega marketinga, ki bi omogočil uspešnejšo prodajo manjših slovenskih produkcij na tujih trgih.

Namen projekta je študentkam in študentom omogočiti, da delajo na problematikah svojega študija – filmske in televizijske produkcije, medijskega komuniciranja in marketinga – v realnem delovnem okolju ter da svoja znanja interdisciplinarno povezujejo v ciljno zastavljenem projektu učinkovitega marketinga slovenskih filmskih del v tujini. Hkrati ima projekt potencialne daljnosežne učinke za marketinške strategije manjših slovenskih produkcij in njihovo vidnost na večjih filmskih festivalih.

Projektne aktivnosti so se izvajale na primeru filma Ne pozabi dihati (2019): FBIMDb.

Sodelujoči študenti: Sašo Krope, Mark Saksida, Anže Grčar, Helena Šukljan, Andraž Žigart

Pedagoški mentorici: doc. dr. Polona Petek, doc. dr. Kristina Pranjić

Koordinatorki: doc. dr. Kristina Pranjić, Ana Šturm

Delovni mentorici: doc. dr. Jasmina Šepetavc (Društvo slovenskih filmskih kritikov in kritičark FIPRESCI Slovenija), Ida Weiss (produkcijska hiša Bela Film d.o.o.)

Čas trajanja projekta: 1. marec–31. maj 2019

Projekt Po kreativni poti do znanja (PKP) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.