VPIS

INFO dan MEDIJI IN NOVINARSTVO (VS)

torek, 16. 8. 2022 ob 17. uri

INFO dan 1. in 2. stopnja

torek, 23. 8. 2022 ob 17. uri

INFO dan doktorski študij

sreda, 24. 8. 2022 ob 17. uri

1. RAZPISI ZA VPIS

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ


Prijavni roki za vpis:

 1. prijavni rok: 25. 2. 2022 – 18. 3. 2022
 2. prijavni rok: 19. 8. 2022 – 23. 8. 2022
 3. rok za zapolnitev prostih vpisnih mest: v kolikor bodo po zaključku drugega prijavnega roka na visokošolskem zavodu še ostala prosta vpisna mesta, bo razpisan rok za njihovo zapolnitev, in sicer od 22. do 23. septembra 2022.

Prijavni rok za vpis za vzporedni študij in za vpis v višji letnik: od 1. 9. 2022 do 16. 9. 2022

 

Članom Alumni kluba FAM se pri prvem vpisu na študijske programe na posamezni stopnji študija in dele študijskih programov na FAM za študijsko leto 2022/2023 prizna popust na šolnino v višini 10%. Popust se upošteva, če je kandidat član Alumni kluba ob oddaji vpisnega lista. V primeru vpisa na koncesionirani študijski program, je kandidat, ki je član Alumni kluba oproščen vpisnih stroškov.

Popusti se ne seštevajo.

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

Prijavni roki:

 1. prijavni rok: 18. 3. 2022-30. 6. 2022
 2. prijavni rok: 8. 7.-8. 9. 2022
 3. prijavni rok: 15. 9.-25. 9. 2022

 

Članom Alumni kluba FAM se pri prvem vpisu na študijske programe na posamezni stopnji študija in dele študijskih programov na FAM za študijsko leto 2022/2023 prizna popust na šolnino v višini 10%. Popust se upošteva, če je kandidat član Alumni kluba ob oddaji vpisnega lista. V primeru vpisa na koncesionirani študijski program, je kandidat, ki je član Alumni kluba oproščen vpisnih stroškov.

Popusti se ne seštevajo.


Prijavni roki:

 1. prijavni rok: 16. 3.-30. 6. 2022
 2. prijavni rok: 8. 7.-8. 9. 2022
 3. prijavni rok: 15. 9.-25. 9. 2022

 

Članom Alumni kluba FAM se pri prvem vpisu na študijske programe na posamezni stopnji študija in dele študijskih programov na FAM za študijsko leto 2022/2023 prizna popust na šolnino v višini 10%. Popust se upošteva, če je kandidat član Alumni kluba ob oddaji vpisnega lista. 

Popusti se ne seštevajo.

DOKTORSKI ŠTUDIJ


Prijavni roki:

 1. prijavni rok: 1.4.-30. 6. 2022
 2. prijavni rok: 8. 7.-8. 9. 2022
 3. prijavni rok: 15. 9.-25. 9. 2022

 

Članom Alumni kluba FAM se pri prvem vpisu na študijske programe na posamezni stopnji študija in dele študijskih programov na FAM za študijsko leto 2022/2023 prizna popust na šolnino v višini 10%. Popust se upošteva, če je kandidat član Alumni kluba ob oddaji vpisnega lista. 

Popusti se ne seštevajo.

2. POSTOPEK VPISA

V času prijavnega roka morate preko portala eVŠ za vse študijske programe FAM oddati elektronsko prijavnico za vpis: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo izvedbo prijavno-sprejemnih postopkov za vpis, se v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2022/2023 na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Pristojni organ visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s predpisi, ki urejajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za priznavanje izobraževanja.

V postopkih uveljavljanja pravic ali obveznosti kandidatov iz prejšnjega odstavka komunikacija poteka pisno ali prek informacijskega sistema eVŠ. Šteje se, da je dokument kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave dokumenta v informacijskem sistemu eVŠ oziroma peti delovni dan v primeru odpreme po pošti.

V primeru težav pri oddaji prijave si lahko preberete navodila za oddajo prijave na sledeči povezavi.

V primeru prijave na programa Mediji in novinarstvo (VS) in Mediji in novinarstvo (MAG) morate na prvem koraku/prvem okencu izbrati JAVNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD, v primeru prijave na vse ostale programe morate izbrati ZASEBNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD.

Navedeni postopek vpisa velja tudi za tuje kandidate. Istočasno ob prijavi za vpis v eVŠ tuji kandidat odda tudi vlogo za nostrifikacijo. Sistem eVŠ kandidate vpraša, ali že imajo nostrifikacijo – v kolikor jo imajo, jo priložijo prijavi; v kolikor je nimajo, se jim odpre dodatno polje, v katerega vstavijo podatke o izobraževanju, za katerega želijo, da se jim naredi nostrifikacija (postopek potem naredimo na fakulteti). Referat vam bo odločbo o priznavanju izobraževanja poslal na e-mail ob povabilu na vpis.

DOKAZILA ob prijavi: odda se neoverjena fotokopija dokazila. Svetujemo in priporočamo pa, da kandidati oddajo overjeno dokazilo, sicer se postopek vpisa lahko precej zavleče zaradi poizvedbe o verodostojnosti listine pri izdajatelju listine.

SPLOŠNE INFORMACIJE ZA TUJCE:

 • EMŠO (Enotna matična številka občana)

EMŠO je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji (RS). Vpisuje se v uradne evidence in druge zbirke podatkov, če je tako predpisano z zakonom, upravljavec pa je dolžan navesti zakonsko podlago.
FUDŠ kreira študentu/-ki EMŠO z namenom vnosa študenta/-ke v sistem eVŠ (Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ). Obvestilo o določitvi EMŠO vam referat pošlje na e-mail potem, ko ste že vpisani na fakulteto.

 • DAVČNA ŠTEVILKA V RS

Študenti, ki še nimate davčne številke v RS, jo morate pridobiti na Finančnem uradu RS in jo kasneje posredovati v referat. Kako pridobite davčno številko v RS, si lahko preberete na povezavi: https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/pridobitev_davcne_stevilke_za_tujca/

 • SLOVENSKI JEZIK

Znanje slovenskega jezika: za študij na FAM se ne zahteva potrdila o znanju slovenskega jezika. Zaradi čimprejšnje integracije in uspešnega opravljanja študijskih obveznosti pa se močno priporoča, da se slovenskega jezika učite. Na voljo je veliko jezikovnih tečajev – tudi brezplačnih (npr. Center za slovenščino kot drugi tuji jezik https://centerslo.si/)

A) Jezik predavanj: v primeru, da je v letnik vpisan tuji študent, se predavanja na FAM praviloma lahko organizirajo na način: blok 5 ur predavanj se razdeli tako, da se 4 ure predava v slovenščini, 5. ura pa je namenjena povzetku v angleščini.

B) PREBIVANJE V RS (VIZUM, ZDRAVSTVENO VARSTVO …): veliko koristnih informacij lahko preberete na spletni strani infotujci.si

3. DODATNE INFORMACIJE

Za več informacij naspokličite na tel: 01 520 21 60 ali pišite na [email protected].

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju prijave se obrnite na EKC – Enotni kontaktni center od ponedeljka do petka med 8.00 in 22.00 preko kontaktov:
080 2002
– [email protected]
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

V primeru vsebinskih vprašanj oz. za pomoč pri oddaji prijave se obrnite na ŠOS – Študentska organizacija Slovenije preko kontaktov:
064 179 197
[email protected]

POSEBNOST: kadarkoli med letom se v naše študijske programe lahko vključite kot občan. Več informacij o vpisu kot občan si lahko preberete tu.

4. informativni dnevi 2022

Informativni dnevi bodo potekali na Leskoškovi 9/e v Ljubljani (po potrebi na daljavo):

ZA DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ

 • petek, 11. 2. 2022, ob 10.00 in ob 17.00
 • sobota, 12. 2. 2022, ob 10.00
 • torek, 14. 6. 2022 ob 17.00 
 • torek, 23. 8. 2022 ob 17.00, (registracijski link)
 • sreda, 21. 9. 2022 ob 17.00

Po potrebi bodo informativni dnevi potekali na daljavo.


ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

 • petek, 11. 2. 2022, ob 10.00 in ob 17.00
 • sobota, 12. 2. 2022, ob 10.00
 • sreda, 15. 6. 2022 ob 17.00 
 • sreda, 24. 8. 2022 ob 17.00 (registracijski link)
 • sreda, 14. 9. 2022 ob 17.00

Po potrebi bodo informativni dnevi potekali na daljavo.

5. VPIS V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ, PONAVLJANJE LETNIKA ALI PODALJŠANJE STATUSA 2022/23

Bo potekal od 25. 7. do 30. 9. 2022. Na spodnji povezavi najdete vse potrebne informacije v zvezi z vpisnim postopkom.

Pri vpisu v višji letnik se 10 % popusta na šolnino ne obračuna (ta popust je namenjen samo novo vpisanim študentom).

PAKET STUDY+: Z nakupom tega paketa v vrednosti 300,00 eur, ki ga boste v enkratnem znesku plačali ob vpisu, boste pridobili nekatere ugodnosti oz. storitve, ki vam bodo v veliko pomoč pri študiju (možnost celoletnega ogleda posnetkov predavanj in vaj; možnost udeležbe pri nekaterih aktivnosti v okviru študijskega procesa preko IKT sredstev). Velja za redne in izredne študente. V kolikor boste paket naročili v spletnem referatu, boste na e-mail prejeli račun za plačilo. Po opravljenem plačilu študent potrdilo o plačilu pošlje na [email protected], da se mu omogoči storitve paketa.

NOVOST od študijskega leta 2021/22 dalje!

Z nakupom paketa STUDY+ v vrednosti 300 eur, ki ga boste v enkratnem znesku plačali ob vpisu, boste poleg prijaznega osebja na fakulteti, ki vam je vedno pripravljeno nuditi podporo pri študiju, pridobili nekatere ugodnosti oz. storitve, ki vam bodo v veliko pomoč pri študiju (možnost celoletnega ogleda posnetkov predavanj in vaj; možnost udeležbe pri nekaterih aktivnosti v okviru študijskega procesa preko IKT sredstev).

1(1) (1)

INFO dan 1. in 2. stopnja

INFO dan doktorski študij